Tekstvak: versie: 26 maart 2015
andere scholen ... ...

Info voor coaches:

Als u uw groep of groepen heeft ingeschreven, ontvangt u bericht over het uploaden van de sites.

Waar nodig is assistentie mogelijk.

Op deze pagina’s komt de info en komen de sites van andere scholen…....

Indien nodig komt er voor ‘een andere school’ een eigen pagina.